ברוכים הבאים לאתר bestbar.co.il

האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים, והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד.

הוראות תקנון זה ותנאי השימוש המופיעים באתר מגדירים את מערכת היחסים המשפטית בין המזמין לבין האתר, את תנאי השימוש באתר ו/או.

החברה רשאית בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לעדכן  תקנון זה.

 

תקנון האתר, מרכז את כל תנאי השימוש בו ומחייב את כל מי שבוחר לגלוש ולהיכנס לאתר ולעשות בו בכל הדפים של האתר .

בעצם הכניסה והגלישה לאתר משמעם כי הנכם מקבלים ומסכימים לתנאי השימוש האמורים להלן. לכן, לפני השימוש באתר, אתם מתבקשים לקרוא היטב את תנאי התקנון ולפעול לפיו. במידה ואינכם מסכימים עם אחד מתנאי התקנון שלעיל, אתם מתבקשים לא לעשות כל שימוש באתר או בשירותיו.

  משמש כמאגר אינפורמציה, באמצעותו תוכלו למצוא מידע ושירותים שונים וכן לקבל הצעות מחיר מנותני שירות שונים שאינם בעלי האתר אלא קבלנים חיצוניים שמתחלפים מדי פעם  באמצעות יצירת קשר עם האתר או נותן השירות באתר.

.

תוכן האתר

תכני האתר שייכים לאתר 

 

התוכן לא נכתב על ידי מהנדסים או בעלי מקצוע ואין לאתר כל אחריות על איכות התוכן תקלה כלשהי, שיכולה להיגרם בשל צד ג או תקלה טכנית, לא תהיה באחריות מפעילי האתר וכן לא יינתן פיצוי כלשהו בשל הפסקת השירותים באתר או הורדתו.

<